Stiftelsen kriminalitet som livsstil

SKL – en bakgrund

De program som går under namnet Kriminalitet som livsstil utformades av Gunnar Bergström med början under år 1996. Sedan dess har de omarbetats flera gånger. Kvinnoprogram och ungdomsprogram har tillkommit. Utbildningskraven har förändrats. Senast 2006 höjdes kraven. Hela tiden har det diskuterats hur programutbildningen ska utformas, hur programmet ska förankras och utvärderas. För att säkerställa programmens framtid bildades Stiftelsen Kriminalitet som Livsstil under 2006. Stiftelsen är registrerad hos länsstyrelsen i Östergötlands län.

Obs! Detta är stiftelsens hemsida. För att gå till Pedagogkonsults hemsida (Gunnar Bergström) med aktuell kursinformation – gå till www.pedagogkonsult.se


Tack till Craig Nakken

Styrelsen

Styrelsen och Craig Nakken på nätverksträff 9/10 2015

Vi i styrelsen för stiftelsen kriminalitet som livsstil vill tacka Craig Nakken och alla som var där för en fantastiskt fin dag.  Klicka på ”Läs mer” för att ta del av material från denna fantastiska dag.

Läs vidare

Gruppdiskussioner på nätverksträffen den 8 maj

Stig-Arne Berglund

Stig-Arne Berglund föreläser på SKL nätverksträff 8/5-2015

Under nätverksträffen den 8 maj ägnades förmiddagen åt ett föredrag av Stig-Arne Berglund lektor i socialt arbete, Umeå Universitet. Stig-Arne hade följande rubriker på
Hur ser vändpunktsprocesser ut för de som lyckas?
Vad i sociala insatser verkar fungera?
Hur ser framtiden ut och vad är smart att satsa på på lång sikt? Läs vidare

Facebook

SKL link FacebookNu har vi länkat stiftelsens hemsida med Facebook. Alla nyheter som publiceras på stiftelsens hemsida kommer även att gå att läsa på stiftelsens ”facebook-sida” https://www.facebook.com/krimstiftelsen. Vi hoppas att detta ska öka spridningen och intresset för hemsidan och för programmen ”Kriminalitet som livsstil”.

Kvalitetskontrollen – Nya resultat

Sophia Lindblom

Sophia Lindblom

För snart ett år sedan infördes en ny kvalitetskontroll i programmen om kriminalitet som livsstil. Den består av en intervju som ska göras med ALLA klienter som genomgått programmen. Frågorna är likartade i de 3 programmen (ungdomar, kvinnor, män) med skillnaden att ungdomar får frågor om att ha med familjen. Läs vidare