Stiftelsen kriminalitet som livsstil

SKL – en bakgrund

De program som går under namnet Kriminalitet som livsstil utformades av Gunnar Bergström med början under år 1996. Sedan dess har de omarbetats flera gånger. Kvinnoprogram och ungdomsprogram har tillkommit. Utbildningskraven har förändrats. Senast 2006 höjdes kraven. Hela tiden har det diskuterats hur programutbildningen ska utformas, hur programmet ska förankras och utvärderas. För att säkerställa programmens framtid bildades Stiftelsen Kriminalitet som Livsstil under 2006. Stiftelsen är registrerad hos länsstyrelsen i Östergötlands län.

Obs! Detta är stiftelsens hemsida. För att gå till Pedagogkonsults hemsida (Gunnar Bergström) med aktuell kursinformation – gå till www.pedagogkonsult.se


Nätverksträff 8 maj 2020

Nätverksträffen är inställd på grund av rådande epidemisituation.

Vid beklagar detta och hoppas kunna återkomma med ett bra program till i höst.

Ansikts Skydd

 

Kvalitetskontroll av Kriminalitetsprogram

För snart tre år sedan infördes en ny kvalitetskontroll i programmen om kriminalitet som livsstil. Den består av en intervju som ska göras med ALLA klienter som genomgått programmen. Frågorna är likartade i de 3 programmen (ungdomar, kvinnor, män) med skillnaden att ungdomar får frågor om att ha med familjen.

Frågorna som ställs syftar till att mäta hur nöjda klienterna är och att se om verksamheten följer programmanualernas intentioner och upplägg. Längre fram kan vi eventuellt mäta samband mellan följsamhet till manualerna och minskad brottslighet

HÄRfinner du en sammanställning från kvalitetsmätningen.

Instruktionsfilmer för uppstart av kriminalitetsprogram.

Nu har Stiftelsen färdigställt 3 Introduktionsfilmer för de som ska bedriva program om Kriminalitet som Livsstil

Dessa filmer vänder sig i första hand till de som är utbildade i programmen och som behöver påminna sig om programmens uppläggning.

Filmerna finner du

Att starta ett kriminalitetsprogram

Att starta ett kriminalitetsprogram

Behandlingskonferens

Behandlingskonferens

Behandlingskonferens

Kriminalitetsgrupp

Facebook

SKL link FacebookNu har vi länkat stiftelsens hemsida med Facebook. Alla nyheter som publiceras på stiftelsens hemsida kommer även att gå att läsa på stiftelsens ”facebook-sida” https://www.facebook.com/krimstiftelsen. Vi hoppas att detta ska öka spridningen och intresset för hemsidan och för programmen ”Kriminalitet som livsstil”.

Nya resultat – Utvärdering publicerad!

Sophia Lindblom

Sophia Lindblom

 

UTVÄRDERING AV KRIMINALITET SOM LIVSSTIL KLAR OCH PUBLICERAD

Avhandlingen (Kognitiv behandling av livsstilskriminalitet) är nu färdig och utvärderar resultatet av de två programmen Ett Nytt Vägval och Nya Utmaningar

Resultaten är goda. Ungdomsstudien är publicerad sedan tidigare med goda siffror.De kriminella tankemönstren minskar, liksom återfallen

För vuxenstudien har vi nu också ett resultat. En kort sammanfattning:

De som genomgick kriminalitetsprogrammet förändrade sitt kriminella tänkande på en signifikant nivå. För kontrollgruppen visade sig ingen sådan sänkning. För känsla av sammanhang visade det sig att de som gått kriminalitetsprogrammet uppvisade ökad känsla av sammanhang, vilket inte kontrollgruppen gjorde. Vad gäller PANAS (känslor) kunde man påvisa en ökning av positiva känslor i behandlingsgruppen men inte i kontrollgruppen.

Avhandlingen kan hämtas här: AVHANDLING

Studien utförs av Sophia Lindblom under handledning av professor Arto Hiltunen, Karlstad universitet.

KVALITETSKONTROLL

För snart ett år sedan infördes en ny kvalitetskontroll i programmen om kriminalitet som livsstil. Den består av en intervju som ska göras med ALLA klienter som genomgått programmen. Frågorna är likartade i de 3 programmen (ungdomar, kvinnor, män) med skillnaden att ungdomar får frågor om att ha med familjen.

 

Läs vidare