Stiftelsen kriminalitet som livsstil

SKL – en bakgrund

De program som går under namnet Kriminalitet som livsstil utformades av Gunnar Bergström med början under år 1996. Sedan dess har de omarbetats flera gånger. Kvinnoprogram och ungdomsprogram har tillkommit. Utbildningskraven har förändrats. Senast 2006 höjdes kraven. Hela tiden har det diskuterats hur programutbildningen ska utformas, hur programmet ska förankras och utvärderas. För att säkerställa programmens framtid bildades Stiftelsen Kriminalitet som Livsstil under 2006. Stiftelsen är registrerad hos länsstyrelsen i Östergötlands län.

Obs! Detta är stiftelsens hemsida. För att gå till Pedagogkonsults hemsida (Gunnar Bergström) med aktuell kursinformation – gå till www.pedagogkonsult.se


Nätverksträff i Skärholmen 26 april 2019

Stefan Sandström
Stefan Sandström

Trauma och Kriminalitet Kriminalitet som livsstil 

Stefan Sandström är legitimerad psykolog, sociolog, transaktionsanalytiker med internationell behörighet som handledare och utbildare, samt författare, bl.a till boken Motståndskraft : förändring, kris och återhämtning samt boken Missbruk, trauma och samsjuklighet : bemöta och behandla

Ur innehållet

  • Missbruk, kriminalitet och Trauma
  • Anknytningens betydelse -relationsbyggande
  • Utagerande som en följd av trauma
Läs mer och anmäl dig här!

Tack till Niklas Waitong och Gunnar Lindfeldt

Niklas Waitong och Gunnar Lindfeldt

Nu har vi haft en nätverksträff igen och denna gång gällde det Feedback Information Treatment (FIT).

Stiftelsen vill tacka Niklas Waitong och Gunnar Lindfeldt för ett intressant  föredrag med värdefull information. 

Tack till Sofia Lindblom för hennes forskning som visar att Programmen Nya utmaningar och Ett nytt vägval har effekt. Detta är en första studie mot evidens för programmen.
Länk till studien av Nya Utmaningar

Nätverksträffen avslutades med gruppdiskussioner där diskuterades följande frågor:

  • Är FIT  relevant för målgruppen?
  • Är det genomförbart med FIT?
  • Kommer ni att testa FIT?

Sammanfattningsvis ansåg grupperna att FIT är relevant och ett bra redskap som kan komplettera och utveckla på olika sätt. Reservationer som framfördes avsåg bl.a. tidsaspekten men det är klart genomförbart. Flera tyckte att det var lätt och överskådligt, och flera kommer att pröva att introducera detta efter diskussion med kollegor och ledning.

Frågan om verksamheterna som driver programmet uppfattat att det tillkommit ett nytt basavsnitt och om de då i sådana fall börjat att implementera detta ställdes också.

Alla grupper hade uppfattat att det nya basavsnittet förts in och de flesta hade också börjat med implementation. I diskussionen kring detta framkom att pedagogkonsult uppdaterat systemet för lösenord där program och manualer finns. Önskemål kring att skapa register i programmet för att lätt kunna finna och skriva ut vederbörliga avsnitt.

Instruktionsfilmer för uppstart av kriminalitetsprogram.

Nu har Stiftelsen färdigställt 3 Introduktionsfilmer för de som ska bedriva program om Kriminalitet som Livsstil

Dessa filmer vänder sig i första hand till de som är utbildade i programmen och som behöver påminna sig om programmens uppläggning.

Filmerna finner du

Att starta ett kriminalitetsprogram

Att starta ett kriminalitetsprogram

Behandlingskonferens

Behandlingskonferens

Behandlingskonferens

Kriminalitetsgrupp

Facebook

SKL link FacebookNu har vi länkat stiftelsens hemsida med Facebook. Alla nyheter som publiceras på stiftelsens hemsida kommer även att gå att läsa på stiftelsens “facebook-sida” https://www.facebook.com/krimstiftelsen. Vi hoppas att detta ska öka spridningen och intresset för hemsidan och för programmen “Kriminalitet som livsstil”.

Nya resultat – Utvärdering publicerad!

Sophia Lindblom

Sophia Lindblom

 

UTVÄRDERING AV KRIMINALITET SOM LIVSSTIL KLAR OCH PUBLICERAD

Avhandlingen (Kognitiv behandling av livsstilskriminalitet) är nu färdig och utvärderar resultatet av de två programmen Ett Nytt Vägval och Nya Utmaningar

Resultaten är goda. Ungdomsstudien är publicerad sedan tidigare med goda siffror.De kriminella tankemönstren minskar, liksom återfallen

För vuxenstudien har vi nu också ett resultat. En kort sammanfattning:

De som genomgick kriminalitetsprogrammet förändrade sitt kriminella tänkande på en signifikant nivå. För kontrollgruppen visade sig ingen sådan sänkning. För känsla av sammanhang visade det sig att de som gått kriminalitetsprogrammet uppvisade ökad känsla av sammanhang, vilket inte kontrollgruppen gjorde. Vad gäller PANAS (känslor) kunde man påvisa en ökning av positiva känslor i behandlingsgruppen men inte i kontrollgruppen.

Avhandlingen kan hämtas här: AVHANDLING

Studien utförs av Sophia Lindblom under handledning av professor Arto Hiltunen, Karlstad universitet.

KVALITETSKONTROLL

För snart ett år sedan infördes en ny kvalitetskontroll i programmen om kriminalitet som livsstil. Den består av en intervju som ska göras med ALLA klienter som genomgått programmen. Frågorna är likartade i de 3 programmen (ungdomar, kvinnor, män) med skillnaden att ungdomar får frågor om att ha med familjen.

 

Läs vidare