Stiftelsen kriminalitet som livsstil

SKL – en bakgrund

De program som går under namnet Kriminalitet som livsstil utformades av Gunnar Bergström med början under år 1996. Sedan dess har de omarbetats flera gånger. Kvinnoprogram och ungdomsprogram har tillkommit. Utbildningskraven har förändrats. Senast 2006 höjdes kraven. Hela tiden har det diskuterats hur programutbildningen ska utformas, hur programmet ska förankras och utvärderas. För att säkerställa programmens framtid bildades Stiftelsen Kriminalitet som Livsstil under 2006. Stiftelsen är registrerad hos länsstyrelsen i Östergötlands län.

Obs! Detta är stiftelsens hemsida. För att gå till Pedagogkonsults hemsida (Gunnar Bergström) med aktuell kursinformation – gå till www.pedagogkonsult.se


Kvalitetskontroll av Kriminalitetsprogram

För snart tre år sedan infördes en ny kvalitetskontroll i programmen om kriminalitet som livsstil. Den består av en intervju som ska göras med ALLA klienter som genomgått programmen. Frågorna är likartade i de 3 programmen (ungdomar, kvinnor, män) med skillnaden att ungdomar får frågor om att ha med familjen.

Frågorna som ställs syftar till att mäta hur nöjda klienterna är och att se om verksamheten följer programmanualernas intentioner och upplägg. Längre fram kan vi eventuellt mäta samband mellan följsamhet till manualerna och minskad brottslighet

HÄRfinner du en sammanställning från kvalitetsmätningen.

Intrång på hemsidan

Vi vill informera om att SKLs hemsida varit utsatt för intrång via sårbarheter i ett så kallat “tillägg”. Detta gjorde att de av Er som besökt sidan blivit omdirigerade till en annan sida med reklam och liknande. Vi beklagar detta, och hoppas att det inte inträffar igen. Inget av sidans ursprungliga innehåll eller användarkonton har komprometterats. Sidan fungerar nu igen och har täppt igen tidigare nämnda sårbarheter.

Utbildning i Stress & Trauma-modellen

SKL stiftelsen kriminalitet som livsstil erbjuder subventionerad utbildning i Stress & Trauma-modellen

Stress & Trauma-modellen för beroendebehandling

Forskning visar att klienter med missbruk och kriminalitet ofta varit utsatta för trauman. Medan det gäller cirka 5 % av befolkningen har den
överväldigande delen våra klienter med missbruk och kriminalitet upplevt
olika slags trauman som bidragit till den situation de befinner sig i.

Utbildningen är uppdelat i 2 X 2 dagar.

Grundkurs dag 1 & 2 Stockholm 27-28 november

Stefan Sandström

Stefan Sandström

Stefan är psykolog och arbetat bl.a. med missbruk och trauman och har utarbetat Stress&Traumamodellen. Han är författare till boken Missbruk, trauma och samsjuklighet. Stefan är lärare på grundkursen.

Påbyggnad dag 3 & 4 Stockholm den 9-10 december

Ulf Sandström

Gunilla Hamne

Gunilla Hamne

Ulf Sandström & Gunilla Hamne, traumakonsulter och författare till Yesterday – First Aid for Stress & Trauma with TTT. Ulf och
Gunilla är lärare på Fördjupningskursen

GRUNDKURSEN DEN 27-28 NOVEMBER INNEHÅLLER:

Oavsett förkunskaper lär du dig på dessa två dagar grunderna, vilket bland annat innefattar:

 • Teorier och forskning om behandling av missbruk och beroende
 • Beroendeproblematik och samsjuklighet
 • Beroendenycklarna – behoven olika beroenden tillgodoser
 • Symptomorsaker och traumasamband
 • Utagerande och det som skapar suget
 • Hur trauma uppstår och leder till beroende
 • Reglering av stress-symptom
 • Att effektivt reglera traumatiska reaktioner och minnen
 • Uppföljning och att säkerställa varaktiga resultat
 • Traumakunnande hos den som är beroende
 • Anknytningens roll och nycklar i praktiken

Efter genomförd grundutbildning har du möjlighet till påbyggnad och certifiering

PÅBYGGNADSKURSEN 9-10 DECEMBER

När du bygger på med del 2 som också är 2 dagar får du fördjupning,
handledning och möjlighet till certifiering.

TID OCH PLATS:
Stockholm 27-28 november och 9-10 december. Upplandsgatan 6. Peaceful Hart Networks lokaler.

Alla dagarna är heldagar och man kan inte gå tidigare. Man behöver gå båda tillfällena. Tiderna är mellan 9-16 (startfika 08.30)

ANMÄLAN:
Senaste anmälningsdag 20 oktober 2019. Anmälan är bindande. Om kursen ställs in på grund av få anmälningar faktureras ingenting. Logi kan avbokas senast 14 dagar före.

KOSTNAD:
För verksamheter som är medlemmar i SKL: 6000 kr ex moms, för grund och påbyggnad. (Ordinarie pris 8000 kr ex moms) Kaffe ingår för och eftermiddag.

LOGI:
För de som önskar kan vi erbjuda logi på Ibis Styles Hotell, Odenplan (ganska nära kurslokalen). . Rummen är bokade kvällen före kursstart och kostar 1675 kr ink. moms per natt vid kurstillfälle 1, och 1175 kr ink moms per natt vid kurstillfälle 2.

Jag önskar logi vid kurstillfälle 1Jag önskar logi vid kurstillfälle2

Instruktionsfilmer för uppstart av kriminalitetsprogram.

Nu har Stiftelsen färdigställt 3 Introduktionsfilmer för de som ska bedriva program om Kriminalitet som Livsstil

Dessa filmer vänder sig i första hand till de som är utbildade i programmen och som behöver påminna sig om programmens uppläggning.

Filmerna finner du

Att starta ett kriminalitetsprogram

Att starta ett kriminalitetsprogram

Behandlingskonferens

Behandlingskonferens

Behandlingskonferens

Kriminalitetsgrupp

Facebook

SKL link FacebookNu har vi länkat stiftelsens hemsida med Facebook. Alla nyheter som publiceras på stiftelsens hemsida kommer även att gå att läsa på stiftelsens “facebook-sida” https://www.facebook.com/krimstiftelsen. Vi hoppas att detta ska öka spridningen och intresset för hemsidan och för programmen “Kriminalitet som livsstil”.

Nya resultat – Utvärdering publicerad!

Sophia Lindblom

Sophia Lindblom

 

UTVÄRDERING AV KRIMINALITET SOM LIVSSTIL KLAR OCH PUBLICERAD

Avhandlingen (Kognitiv behandling av livsstilskriminalitet) är nu färdig och utvärderar resultatet av de två programmen Ett Nytt Vägval och Nya Utmaningar

Resultaten är goda. Ungdomsstudien är publicerad sedan tidigare med goda siffror.De kriminella tankemönstren minskar, liksom återfallen

För vuxenstudien har vi nu också ett resultat. En kort sammanfattning:

De som genomgick kriminalitetsprogrammet förändrade sitt kriminella tänkande på en signifikant nivå. För kontrollgruppen visade sig ingen sådan sänkning. För känsla av sammanhang visade det sig att de som gått kriminalitetsprogrammet uppvisade ökad känsla av sammanhang, vilket inte kontrollgruppen gjorde. Vad gäller PANAS (känslor) kunde man påvisa en ökning av positiva känslor i behandlingsgruppen men inte i kontrollgruppen.

Avhandlingen kan hämtas här: AVHANDLING

Studien utförs av Sophia Lindblom under handledning av professor Arto Hiltunen, Karlstad universitet.

KVALITETSKONTROLL

För snart ett år sedan infördes en ny kvalitetskontroll i programmen om kriminalitet som livsstil. Den består av en intervju som ska göras med ALLA klienter som genomgått programmen. Frågorna är likartade i de 3 programmen (ungdomar, kvinnor, män) med skillnaden att ungdomar får frågor om att ha med familjen.

 

Läs vidare