Krimprogram

Kriminalitet som livsstil är det gemensamma namnet på de program som
utarbetats av Gunnar Bergström för att utmana och påverka vuxna eller ungdomar som
fastnat eller är på väg att hamna i en kriminell livsstil. Den grundläggande teorin bakom har
utformats av Glenn D Walthers, psykolog på fängelset Fort Schuylkill i
Pennsylvania.

En kort bakgrund

Den första versionen av programmet utformades för att
användas på behandlingshemmet Atlantis (numera nedlagt. Det riktade sig
till vuxna och till de som redan var i annan behandling. I samband med
Atlantis konkurs hade frivården Lund planerat ett försök med en grupp
som skulle gå programmet i öppen vård. Där började historien som idag
innebär att programmen nedan används på över 80 olika enheter och finns
i flera olika versioner.

Att bedriva kriminalitetsprogram

Verksamheten köper in sig (engångskostnad) för licens
och förbinder sig att utbilda den personal som ska använda programmen.
Se mer på www.pedagogkonsult.se (Gunnar Bergströms hemsida).

Styrelsen för Stiftelsen Kriminalitet som Livsstil beslöt på
styrelsemöte 13 sep 2013  att kriminalitetsprogrammen inte kan och får
bedrivas i samband med opiatersättningsbehandling (t.ex. metadon eller
Subutex/Subexone). Detta eftersom programmet förutsätter drogfrihet och
att förorda dessa preparat strider mot innehållet i vissa avsnitt av programmen.

Programmens innehåll

Programmen innehåller avsnitt och övningar om att väga för och
nackdelar med brott, problemlösning, utmana kriminella tankar,
brottsoffer och social färdighetsträning.För mer omfattande information
se: http://www.pedagogkonsult.se