Att gå vidare – Ungdomstjänst

Att gå vidare I

Sedan 1 januari 2007 gäller en ny lag i Sverige. Den gör det obligatoriskt för kommunerna att erbjuda ungdomstjänst som är en påföljd ungdomar kan dömas till. Större delen av påföljden är oavlönat arbete som den unge skall utföra, men en mindre del är påverkansprogram. Man kunde önska att påverkansdelen fått större plats – men just nu är det ett fåtal timmar det handlar om. Att gå vidare bygger på en trappstege: De som döms till 40 timmar eller mindre går 3 gånger (om brottet, alkohol och framtiden), de som döms till mer går 5 gånger om de inte bedöms ha kriminellt tänkande och 9 gånger om de har visst kriminellt tänkande. Detta bedöms genom testet PIKT (Psykologisk Inventering av Kriminella Tankemönster)

Att gå vidare II

För de som dömts till mer än 40 timmars ungdomstjänst men som inte har kriminella tankemönster. 5 träffar


Att gå vidare III


De som bedöms ha kriminella tankemönster går 9 gånger, om de dömts till mer än 40 timmar (under 40 timmar hinner man bara nivå I)

Ytterligare infomration kan du finna i informationspladet HÄR