Ett nytt vägval

För ungdomar som riskerar att utveckla en kriminell livsstil samt för de ungdomar som redan gjort det.

Programmen för ungdomar innehåller ett särskilt material för den unges anhöriga, oftast gäller det föräldrarna.

Programmet innehåller 15-30 träffar, med eller utan den unges anhöriga.