Kriminalitetsprogram på Norsk

NorgeFra og med mai 2017 blir alle lisenser av kriminalitetsprogrammene i Norge administrert av Stiftelsen Kriminalitet som Livsstil (SKL). SKL tar over rettighetene for programmene i Norge.

Det er altså med SKL man slutter avtale med om lisens for programmene. E-post: stiftkrim@pedagogkonsult.se

Bestillinger av CD, programpermer, brosjyrer og plakater gjøres fremdeles hos www.pedagokonsult.se

Kriminalitetsprogram

Den første versjonen av programmet ble utformet for bruk på behandlingshjemmet Atlantis (nå nedlagt). Det rettet seg mot voksne og mot dem som allerede var i annen behandling. I forbindelse med Atlantis’ konkurs hadde friomsorgen i Lund planlagt et forsøk med en gruppe som skulle følge programmet i åpen soning. Der begynte historien som i dag innebærer at programmene nedenfor brukes på over 80 ulike enheter og finnes i flere ulike versjoner.

Å drive med kriminalitetsprogrammer

Virksomheten kjøper seg inn (engangskostnad) for lisens av SKL og forplikter seg til å lære opp det personalet som skal bruke programmet. Styret for Stiftelsen Kriminalitet som Livsstil besluttet på styremøtet den 13. september 2013 at kriminalitetsprogrammene ikke kan og ikke må drives i forbindelse med opiaterstatningsbehandling (f.eks. metadon eller Subutex/Subexone). Dette ettersom programmet forutsetter rusfrihet og det å anbefale disse preparatene strider mot innholdet i visse deler av programmene.

Når bedriften kjøper en lisens, bestiller du innloggingsinformasjon for å laste ned programmer. Det gör du HER

– desse uppgifter bruker du HER

Programmenes innhold

Programmene inneholder avsnitt og øvelser om å veie fordelene og ulempene med kriminalitet, problemløsning, utfordre kriminelle tanker, ofre og trening i sosiale ferdigheter. For mer omfattende informasjon se: http://www.pedagogkonsult.se

Nye Utfordringer – For voksne menn

Nye Utfordringer
18.94 MB
102 downloads

Nye Utfordringer

Vilkår for nedlasting

Dette dokumentet er beskyttet av opphavsrett. Kopiering er kun tillatt i aktiviteter med avtaler om dette. Misbruk av denne rettigheten kan føre til at søknadslisensen trekkes tilbake

Nye utfordringer-manual
5.97 MB
88 downloads

Nye utfordringer-manual

Vilkår for nedlasting

Dette dokumentet er beskyttet av opphavsrett. Kopiering er kun tillatt i aktiviteter med avtaler om dette. Misbruk av denne rettigheten kan føre til at søknadslisensen trekkes tilbake

Nye Utfordringer er et innvirknings- og behandlingsprogram på kriminalitet som livsstil. Du vil helst møte i grupper (4-8 personer). Du kan også gå programmet individuelt. Det kan skje et par ganger i uken eller i løpet av 1-2 intensive uker.

Programmet inneholder 16 grunnleggende seksjoner og ytterligere 37 ekstra seksjoner som kan tilpasses individuelt

Avbruddet – for kvinner

Avbruddet
24.69 MB
54 downloads

Avbruddet

Vilkår for nedlasting

Dette dokumentet er beskyttet av opphavsrett. Kopiering er kun tillatt i aktiviteter med avtaler om dette. Misbruk av denne rettigheten kan føre til at søknadslisensen trekkes tilbake

Avbruddet manual
3.43 MB
24 downloads

Avbruddet manual

Vilkår for nedlasting

Dette dokumentet er beskyttet av opphavsrett. Kopiering er kun tillatt i aktiviteter med avtaler om dette. Misbruk av denne rettigheten kan føre til at søknadslisensen trekkes tilbake

Avbrottet er et innvirknings- og behandlingsprogram på kriminalitet som livsstil. Du vil helst møte i grupper (4-8 personer). Du kan også gå programmet individuelt. Det kan skje et par ganger i uken eller i løpet av 1-2 intensive uker.

Programmet inneholder 17 grunnleggende seksjoner og 38 tilleggsavsnitt som kan tilpasses individuelt

Et Nytt Veivalg – for ungdommer

Et Nytt Veivag
12.75 MB
25 downloads

Et Nytt Veivag

Vilkår for nedlasting

Dette dokumentet er beskyttet av opphavsrett. Kopiering er kun tillatt i aktiviteter med avtaler om dette. Misbruk av denne rettigheten kan føre til at søknadslisensen trekkes tilbake

Et Nytt Veivalg  manual
8.47 MB
32 downloads

Et Nytt Veivalg manual

Vilkår for nedlasting

Dette dokumentet er beskyttet av opphavsrett. Kopiering er kun tillatt i aktiviteter med avtaler om dette. Misbruk av denne rettigheten kan føre til at søknadslisensen trekkes tilbake

Et Nytt Veigvalg pårørende
4.35 MB
0 downloads

Et Nytt Veigvalg pårørende

Vilkår for nedlasting

Dette dokumentet er beskyttet av opphavsrett. Kopiering er kun tillatt i aktiviteter med avtaler om dette. Misbruk av denne rettigheten kan føre til at søknadslisensen trekkes tilbake

Et Nytt Veivalg er et innvirknings- og behandlingsprogram på kriminalitet som livsstil. Du er mest sannsynlig å møte i enkeltpersoner eller familie. Det kan skje et par ganger i uken eller i løpet av 1-2 intensive uker.

Programmet inneholder 12 grunnleggende seksjoner og ytterligere 17 ekstra seksjoner som kan tilpasses individuelt

PIKT

PIKT v2.1
1.05 MB
36 downloads

PIKT v2.1

Vilkor

Dette dokumentet er beskyttet av opphavsrett. Kopiering er kun tillatt i aktiviteter med avtaler om dette. Misbruk av denne rettigheten kan føre til at søknadslisensen trekkes tilbake

Förändringsplan norska – Nya utmaningar

Endring plan
4.00 KB
17 downloads