Vem får leda kriminalitetsprogram? Vem får utbilda andra?

Stiftelsen fastställde för en tid sedan kravet att den som ska leda program i kriminell livsstil måste uppfylla följande krav:

  • Grundkurs i Kriminell livsstil (5 dagar)
  • Påbyggnadskurs i metodik (3 dagar)
  • Någon behandlingsinriktad utbildning
  • 3 års drogfrihet/brottsfrihet om man har ett eget missbruk eller egen kriminalitet i sin historia.
  • För den som enbart skall leda program i Ungdomstjänst (Att gå vidare) krävs inte metodikkursen. Den rekommenderas dock om samma person skall ta vid om programmet förlängs – med enbart grundkurs går inte det.
  • Från och med 2015 gäller att man, för att hålla behörigheten levande, måste ha drivit minst 3 program under den senaste 2-årsperioden. Annars krävs uppdateringskurs. Denna kommer att erbjudas gratis till den som utbildade sig innan denna regel fanns. I framtiden kommer uppdatering krävas om kravet på att man varit aktiv kan uppfyllas.

Utbildare i Kriminalitet som Livsstil

Sedan en tid tillbaka har Stiftelsen planerat för framtiden- hittills har Gunnar Bergström varit ensam om att hålla utbildningar i kriminalitetsprogrammen. För att täcka alla behov och för en framtid när Gunnar Bergström inte längre är verksam har Stiftelsen utbildat ytterligare 3 personer som kan hålla kurser. De har deltagit i flera utbildningar, hållit i avsnitt själva och gjort ett teoretiskt prov. För att hålla sig uppdaterade deltar de årligen i utbildningarna i framtiden. De 3 personerna är:

nehrin

Nehrin Ganno

Nehrin Ganno arbetar med ungdomar på socialförvaltningen i Lund. Hon är socionom och licensierad familjebehandlare i Funktion Familjeterapi

Johan

Johan Arnell

Johan Arnell arbetar med ungdomar på socialförvaltningen i Lund. Han är socionom och basutbildad i Funktionell Familjeterapi

Robban

Robert Andersson

B Robert Andersson är alkohol och  drogterapeut och behandlingschef på Valbo Behandlingshem för vuxna missbrukare