Nya resultat – Utvärdering publicerad!

Sophia Lindblom

Sophia Lindblom

 

UTVÄRDERING AV KRIMINALITET SOM LIVSSTIL KLAR OCH PUBLICERAD

Avhandlingen (Kognitiv behandling av livsstilskriminalitet) är nu färdig och utvärderar resultatet av de två programmen Ett Nytt Vägval och Nya Utmaningar

Resultaten är goda. Ungdomsstudien är publicerad sedan tidigare med goda siffror.De kriminella tankemönstren minskar, liksom återfallen

För vuxenstudien har vi nu också ett resultat. En kort sammanfattning:

De som genomgick kriminalitetsprogrammet förändrade sitt kriminella tänkande på en signifikant nivå. För kontrollgruppen visade sig ingen sådan sänkning. För känsla av sammanhang visade det sig att de som gått kriminalitetsprogrammet uppvisade ökad känsla av sammanhang, vilket inte kontrollgruppen gjorde. Vad gäller PANAS (känslor) kunde man påvisa en ökning av positiva känslor i behandlingsgruppen men inte i kontrollgruppen.

Avhandlingen kan hämtas här: AVHANDLING

Studien utförs av Sophia Lindblom under handledning av professor Arto Hiltunen, Karlstad universitet.

KVALITETSKONTROLL

För snart ett år sedan infördes en ny kvalitetskontroll i programmen om kriminalitet som livsstil. Den består av en intervju som ska göras med ALLA klienter som genomgått programmen. Frågorna är likartade i de 3 programmen (ungdomar, kvinnor, män) med skillnaden att ungdomar får frågor om att ha med familjen.

 

Frågorna som ställs syftar till att mäta hur nöjda klienterna är och att se om verksamheten följer programmanualernas intentioner och upplägg. Längre fram kan vi eventuellt mäta samband mellan följsamhet till manualerna och minskad brottslighet

1. Jag förstod hur programmet ser på kriminalitet

2. Jag kände igen mig i programmets sätt att beskriva kriminalitet

3. Programledaren verkade veta vad programmet gick ut på

4. Jag kände mig respekterad som person under programmet

5. Träffarna tog hänsyn till hur jag är som person

6. Jag fick läxor/uppgifter mellan träffarn

7. Jag fick utmana mitt sätt att tänka om kriminalitet

8. Jag fick omvärdera en del saker jag tyckt och tänkt tidigare

9. Man kunde tycka och tänka fritt

10. Grupperna/samtalen var fokuserade

11. Jag uppfattade att programmet lade stor vikt vid att jag har ett val i framtiden

12. Programmet var mestadels intressant

13. Jag förstod vart programledaren ville komma

14. Jag skulle rekommendera andra kamrater med liknande problem att gå detta program

15. Om dina anhöriga var med – vad tycker du om det?

De första sammanställningarna av resultaten publiceras här: Kvalitetskontroll