Licensierade verksamheter

Till höger finn länkar till sidor som visar vilka verksamheter som innehar licens att bedriva ”krimprogam” och vilken typ av licens respektive verksamhet innehar.

Om du träffar på symbolen till här till höger på t.ex. en hemsida, betyder detta att verksamheten är licensierad och borde finnas listad här! Om du vet att verksamheten uppfyller kraven för en viss licensnivå men inte finns med på listan, eller finns under fel licensnivå, så hör av dig till Dimitar eller Gunnar.

De verksamheter som inte återfinns i listan över licensierade verksamheter och som tidigare haft licens kan antingen lagt ned programmet, låtit det vila, eller misskött programmet. Misskötsamhet kan vara att man trots upprepade påminnelser inte besvarat kvalitetskontroller. Dessa program återfår sin behörighet om felen rättas till.

Funktionell Familjeterapi

Vi samarbetar med med FFT i Sverige AB och har erbjudit subventionerd utbidning för att främja samarbetet. Några programledare har gått FFT grundkurs, andra är ceritifierade. Listan med licensierade verksamheter talar vilka som har denna kompetens.

Kontrollera licenserna, falska program på nätet!

Det förekommer då och då att olika verksamheter som saknar behörighet för program om kriminalitet som livsstil utger sig för att bedriva godkända program. Vi påtalar detta när vi uppmärksammar det. Men vi vill uppmana alla som letar efter behandlingsprogram att kontrollera om det är ett kvalitetsgodkänt program genom att gå in på denna sida. Finns programmet inte där saknas licens.
Styrelsen för Stiftelsen Kriminalitet som Livsstil beslöt på styrelsemöte 13 sep 2013 att kriminalitetsprogrammen inte kan och får bedrivas i samband med opiatersättningsbehandling (t.ex. metadon eller Subutex/Subexone). Detta eftersom programmet förutsätter drogfrihet och att förorda dessa preparat strider mot innehållet i vissa avsnitt av våra program