Behöriga programledare

Nedanstående lista består av (nästan) alla  som utbildat sig i Kriminalitet som Livsstil. För att vara behörig programledare krävs dessutom att man haft minst 3 program de senaste 2 åren. Listan kommer senare att uppdateras så att alla som står här uppfyller även detta krav. För närvarande kan det finnas namn på listan som inte uppfyllt det kravet efter sin utbildning.
Behöriga programledare efter Nya Krav (efter 2005).

De som har denna behörighet har genomgått både grundkurs och påbyggnadskurs, samt har en behandlarutbildning.


Alejandra Chacin
Alexander Stevanic
Alf Sandell
Amanda Milenkovic
Andreas Ardengård
Ann-Charlott Salomonsson
Ann-Christine Petterson
Anne-Grete Pedersen
B Robert Andersson
Bengt Eringstad
Bengt Nilsson
Bengt Nilsson
Billy Ljungberg
Björn Nilsson
Bo Andersson
Bo Ehrndahl
Bo Johansson
Bob Prskalo
Bob Prskalo
Britt-marie Gillberg
Cajsa Christiansen
Camilla Berg
Camilla Lundqvist
Carina Åhs Ahlin
Carina Hermansson
Carl Jägare
Carolin Arvén
Carolina Gradin
Caroline Laurell
Caroline Oversen
Cathrine Christiansen
Charlotta Carpsjö
Christian Myren
Christina Albertsson
Daniel Dahlsgröm
Daniel Olsson
Eirin Richardsen
Elisabet Selberg
Emma Andersson
Erdem Epyldirim
Eva Jeppson
Fredrik Dahlqvist Björklund 
Fredrik Olofsson
Fredrik Svedberg
George Konstantinidis
Gunilla Östensson
Harald Mollen
Henrik Edström
Henrik Jansson
Hilde Sortvik
Hussein Chahrour
Isabell Petterson
Izet Fisic 
Jari Nordlund
Jarmo Kivistö
Jennie Andersson
Jenny Mårtensson
Jimmy Homtoos
Jisif Soumah
Joakim Smedberg
Joakim Söderlund
Joel Salander
Johan Arnell
Jonas Mårtenson
Jonas Sundström
Joy Hornstrup
Karim Ben Daher
Katarina Gill
Kenneth Dornell
Kennie Möllebro
Kennie Möllebro
Kim Persson
Kristina Eriksson
Kubba Hermelin
Lars Källgren
Lars-Erik Berg
Lennart Peterson
Lina Johansson
Loella Skoog
Louise Schröder
Luisa Torres Morales
Madiore Norling
Magnus Wahlström
Magnus Wahlström
Malin Glimsveden
Marcus Kraenzmer
Marcus Morf
Marek Lakatos
Maria Andersson
Maria Törnkvist
Maria Törnqvist
Maria Vikström
Marianne Erlien
Marie Kamber Jacobsen
Marie Wedin
Marte Kvithammer
Martin Lavin
Mats Granberg
Matti Rintala
Mattias Gebreab
Mattias Landfors
Mehrnoosh Almasi
Mikael Karlsson
Mikael Olsson
Mikael Orrebrink
Miriam Tideman
Morteza Rezai Inthap
Nastaran Almasi
Nehrin Ganno
Nils Zackrisson
Ole Martin Langseth
Olivia Olsen
Oskar Eriksson
Peder Lundgren
Peter Gustafson
Peter Nilsson
Peter Olofsson
Peter Qvanth
Rakel Carlsson
Robert Ljunggren
Robert Taikumer
Roeshan Reddy
Ronnie Lystedt
Rustan Geschwind
Sandra Andersson
Sara Wergilis
Sonia Sidorova
Staffan Jansson
Stefan Gruffman
Steven Zutic
Steven Zutic
Stian Tvedt
Stian Tvedt
Susanne Jørgensen
Sven-Olof Jansson
Thérése Karlsson
Therese Teglund
Thomas Eriksson
Tina Norrgran
Tom Karlsson
Tommy Dyckstedt
Tommy Johansson
Torbjörn Gröntedt
Ulf Johansson
Victoria Ax
Wissam Wehbe
Yvonne BöksethBehöriga efter äldre krav

Personer som gått utbildning före 2005

Behöriga för korta program

Dessa personer har enbart gått grundutbildning eller saknar behandlingsutbildning för att driva längre program


Viktoria Ax
Amanda Stärn
Anders Vigre
Angelina Pavlova
Anton Szakal
Åsa Gruffman
Catarin Ackell
Catherine Gardell
Dag Hallermalm
Jan Reinholdsson
Jessica Forthmeier Winger
Jimmy Hägg
Joakim Nordqvist
Joakim Sundh
Johan Eldh§
Leif Jensen
Marcus Lorentsson
Marie Wedin
Marie-Louise Lundin
Markus Norman
Mats Flike
Monica Heimdal
Pär Hamnes
Pia Hylander
Robert Andersson
Roger Viktor
Sandra Andersson
Tommy PerssonEndast Ungdomsprogram

Endast behöriga för ungdomsprogram