Behöriga programledare

Nedanstående lista består av (nästan) alla  som utbildat sig i Kriminalitet som Livsstil. För att vara behörig programledare krävs dessutom att man haft minst 3 program de senaste 2 åren. Om du saknar ett namn på listan  kan det bero på att personen  inte svarat på enkäten om detta eller inte haft 3 program de senaste 2 åren.

Om du anser att någon saknas på listan som borde vara där, skriv till stiftkrim@pedagogkonsult.se och meddela vad du anser vara fel.

Den som förlorat sin behörighet på grund av att han/hon inte drivit 3 program de senaste 2 åren kan behörigheten återfås genom att gå ny grundkurs – se https://www.pedagogkonsult.se/page10/index.html

Om han/hon bara missat att svara på enkäten – kontakta stiftkrim@pedagogkonsult.se
Behöriga programledare efter Nya Krav (efter 2005).

De som har denna behörighet har genomgått både grundkurs och påbyggnadskurs, samt har en behandlarutbildning.


Adam Tuza
Aksana Tapia Johansson
Alejandra Chacin
Alexander Stevanic
Alf Sandell
Amanda Milenkovic
Amir Hushvar
Andreas Ardengård
Andreas Einer
Andres Valdes
Ann-Charlott Salomonsson
Ann-Christine Petterson
Anna Lundin
Anna Valsamidis
Anne-Grete Pedersen
Annelie Petterson
Arshad Fraouq
Åsa Karlsson
B Robert Andersson
Bengt Eringstad
Bengt Nilsson
Bengt Nilsson
Billy Ljungberg
Björn Nilsson
Bo Andersson
Bo Ehrndahl
Bo Johansson
Bob Prskalo
Bonnie Hertzgård
Britt-marie Gillberg
Bülent Arkan
Cajsa Christiansen
Camilla Berg
Camilla Lundqvist
Carina Åhs Ahlin
Carina Hermansson
Carl Jägare
Carolin Arvén
Carolina Gradin
Caroline Laurell
Caroline Oversen
Cathrine Christiansen
Charlotta Carpsjö
Charlotta Lindahl
Christian Myren
Christian Thurén
Christina Albertsson
Christina Svensson
Christine Karlsen
Daniel Dahlström
Daniel Olsson
Danny Chamoun
Eirin Richardsen
Elisabet Selberg
Ellika Counsell
Emel Soyal
Emil Wahlström
Emma Andersson
Erdem Epyldirim
Eva Jeppson
Eva Lindlöf
Eva Melinder
Fanny Borgstif
Felice Nybeck
Fredrik Dahlqvist Björklund 
Fredrik Olofsson
Fredrik Svedberg
Gabriella Bäcklumd
George Konstantinidis
Gunilla Östensson
Harald Mollen
Heidi Kinge
Henrik Edström
Henrik Jansson
Hussein Chahrour
Isabell Petterson
Izet Fisic 
Jari Nordlund
Jarmo Kivistö
Jeanette Johansson
Jennie Andersson
Jenny Eliasson
Jenny Mårtensson
Jenny Priebe
Jens Johansson
Jimmy Holmroos
Jisif Soumah
Joakim Smedberg
Joakim Söderlund
Joel Salander
Johan Arnell
Johan Lunell
Johnny Hansen
Jonas Lundström
Jonas Mårtenson
Jonas Sundström
Jonna Holmberg
Josef Svedlund
Josefin Johansson
Joy Hornstrup
Julia Franck
Karim Ben Daher
Katarina Gill
Katarina Tillenius
Katja Wallentun
Kennie Möllebro
Kim Persson
Kristina Eriksson
Kristina Wikström
Kubba Hermelin
Lars Källgren
Lars-Erik Berg
Lena Vester-Madsen
Lina Johansson
Linda Hili
Loella Skoog
Louise Schröder
Luisa Torres Morales
Luljeta Kalici
Madiore Norling
Magnus Wahlström
Magnus Wahlström
Malin Glimsveden
Manuel Diaz Escalante
Marcus Kraenzmer
Marcus Morf
Marcus Wennberg
Marek Lakatos
Maria Andersson
Maria Bergström
Maria Olsson Athanassiadou
Maria Törnkvist
Maria Vikström
Marianne Erlien
Marie Kamber Jacobsen
Marie Wedin
Marika Kristin Lundberg
Marko Pöllänen
Marte Kvithammer
Martin Halling
Martin Lavin
Mats Granberg
Matti Rintala
Mattias Gebreab
Mattias Landfors
Mehrnoosh Almasi
Mikael Andersson
Mikael Karlsson
Mikael Olsson
Mikael Orrebrink
Minire Gashi
Miriam Tideman
Mohammed Abduolfath 
Mohammed el-jebali
Mona Morssy
Monica Heimdal
Morteza Rezai Inthap
Nastaran Almasi
Nehrin Ganno
Niklas Lindell Björk
Niklas Markié
Nils Zackrisson
Nooh Dib
Ole Martin Langseth
Olivia Olsen
Oskar Eriksson
Pär Hamnes
Peder Lundgren
Peder Lundqvist
Peter Gustafson
Peter Nilsson
Peter Olofsson
Peter Qvanth
Petur Sturlasson
Priscilla Barrera Pincheira
Rafi Farouq
Rakel Carlsson
Rebecka Svart
Reneé Lobos
Robert Ljunggren
Robert Taikumer
Roeshan Reddy
Roger Torseth
Roger Viktor
Ronnie Lystedt
Rustan Geschwind
Sandra Andersson
Sandra Johansson
Sara Falk
Sara Wergilis
Sebastian Andersson
Sissi Billfeldt
Sonia Sidorova
Staffan Jansson
Staffan Renlund
Stefan Gruffman
Stefan Johansson
Steven Zutic
Stian Tvedt
Susanna Petterson
Susanne Jørgensen
Sven-Olof Jansson
Therese Gunnarson
Thérése Karlsson
Therese Teglund
Thomas Eriksson
Thomas Tullgren
Tina Norrgran
Tobias Bäckström
Tobias Batrapo
Tobias Eriksson
Tom Karlsson
Tommy Dyckstedt
Tommy Johansson
Torbjörn Gröntedt
Tore Langvik
Ulf Götesson
Ulf Johansson
Ulrica Eklund
Victoria Ax
Vigdis Seljåsen Lie
Wissam Wehbe
Yvonne BöksethBehöriga för korta program

Dessa personer har enbart gått grundutbildning eller saknar behandlingsutbildning för att driva längre program. Personerna är behöriga för program inom ungdomstjänst.


Sara Stenberg
Viktoria Ax
Almir Kozo
Amanda Stärn
Anders Vigre
Andreas Nilsson
Angelina Pavlova
Anna Sjöholm
Anton Szakal
Åsa Gruffman
Asrin Kurdi
Cássandra Winter
Catarin Ackell
Catherine Gardell
Dag Hallermalm
Fredrik Fridén
Genc Sojeva
Gorjan Ceric
Jan Reinholdsson
Jane Olsson
Jannika Sahinovic
Jessica Forthmeier Winger
Jessica Larsson
Jessica Salihu
Jimmy Hägg
Joakim Nordqvist
Joakim Sundh
Johan Eldh
Keyla Incirli
Leif Jensen
Ludwig Silveskog
Magnus Ekblad
Manuel Henriquez
Marcus Lorentsson
Marie Holmqvist
Marie Wedin
Marie-Louise Lundin
Markus Norman
Martin Nilsson
Martin Nilsson
Mats Flike
Mehdi Adnan Mossa
Mia Nyman Almstedt
Nahom Efrem
Omid Rashidi
Pan Härnfeldt
Pia Hylander
Rasmus Grip
Robert Andersson
Sandra Andersson
Sevdaim Hajra
Therese Linderborg
Tommy Persson
Ulrica Thorén
Ulrika Eklund