Nya krav på licens

Efter ett års diskussioner med många berörda har följande nya krav för att bedriva program om Kriminalitet som Livsstil fastställts av Stiftelsen Kriminalitet som livsstil (SKL). Skälen till kraven är att det har framkommit att programmen ibland har bedrivits med för låg kvalitet.

Licenskrav för att bedriva program om
Kriminalitet som Livsstil

De som redan har en ”gammal” licens har rätt att fortsätta använda den. Vi uppmanar dock alla att skaffar sig den nya behörigheten. En logotype och ett nytt diplom kommer att tas fram för att de som skaffat sig den nya behörigheten skall kunna påvisa detta. Det kommer alltså under en övergångsperiod att finnas gamla och nya licenser. Varje verksamhet som köpt in programmet avgör om man vill vara med i det nya nätverk som nu bildas med högre kvalitetskrav.

För att driva enkla korta program

Ungdomstjänst och andra program upp till 9 samtal krävs grundkursen 5 dagar i
Kriminalitet som Livsstil
För ledare med egen kriminell bakgrund/missbruk krävs minst 3 års drogfrihet och brottsfrihet

För längre insatser krävs

• Metodkurs
• Behandlarutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Krav på mentorsskap/praktikplats hos av stiftelsen godkänd mentor/praktikplats. (Kontakta Pedagogkonsult för att uppfylla detta krav)
•Medlemsskap i Nätverket Kriminalitet som Livsstil.
Kostnad 5000/år för den verksamhet där programmet bedrivs.
• För ledare med egen kriminell bakgrund/missbruk krävs minst 3 års drogfrihet/brottsfrihet.
• Efter 1 års verksamhet skall verksamheten dokumentera genomförd programverksamhet.

Med behandlarutbildning avses t.ex.

•Behandlingassistentutbildning med inriktning på socialt behandlingsarbete
•Socialpedagog
•Socionom med behandlingsinriktning
•12-stegsterapeut
•Familjeterapeut
•Andra terapeutiska utbildningar i kognitiv, gestalt eller systemisk terapi
•Psykologutbildning med kognitiv inriktning
•För arbete med klienter i grupp krävs minst 1 års gruppvana.