Nätverket

network

Många som sitter på var sin kant med programverksamhet kan lätt
fastna i problem som andra löst. Detta är det korta enkla svaret på
varför stiftelsen dragit i gång ett nätverk för mest intresserade av
alla de som driver kriminalitetsprogram.

Andra skäl till att starta ett nätverk är att säkerställa kvaliteten
på programmen och att få resurser till handledning, uppföljning och
utvärdering.

Kvalitetssäkring, forskning och utvärdering

Ett nytt krav för att bedriva kriminalitetsprogram är att man har en
mentor första året. Rekryteringen sker inom nätverket. Den som är med i
nätverket bidrar till att detta kvalitetsarbete finansieras. Pengarna vi
får in används bl.a. för att arvodera mentorn och betala
reseersättningar.  Även foskning som stiftelsen finansierar betalas från dessa medel.

Nätverksträffar

Två gånger per år träffas nätverket och utbyter erfarenheter i
arbetet. Här bjuds också talare in i olika ämnen. Hitills har träffarna
varit i Stockholm men det finns tankar på att prova med regionala
träffar.

Hemsida

Du är just nu inne på stiftelsens hemsida. Här kan man se vilka
programverksamheter som har licens, vilka programutövare som är
behöriga. Här framgår
vilka verksamheter som är med i nätverket och därmed visar att man satsar på
kriminalitetsprogram och kvalitét. Eftersom utbildningskraven har stigit
och förändrats kan man här se vilka som valt att stanna på den äldre,
lägre nivån, och vilka verksamheter som är med i ”det nya”. Kostnaden
att hålla hemsidan igång betalas av medlemsavgiften till nätverket.