Intresseanmälan och Medlemskap

Om du är intresserad av att bli medlem i ”Nätverket Kriminalitet som Livsstil”:

Om du ska bedriva 

Medlemskap är för de verksamheter som bedriver kriminalitetsprogram och som vill ha närmare samarbete samt vill bidra till forskning och utvärdering av programmen. Medlemskapet kostar 5000:- /år och är till för att kunna administrera nätverket, bl.a. att betala mentorer till nya verksamheter etc. Läs mer om nätverket här!

Medlemskap

Medlemmar i nätverket betalar 5000/år. Detta bidrar till att finansiera träffar, hemsida, mentorer och forskning. Medlemmar får också rabatt på alla kriminalitetskurser.