Mentorskap

Sedan ett par år skall alla nya kriminalitetsprogram ha en mentor. Mentorn arbetar under programmets första år som handledare och guide.

Mentorn är en person som har erfarenhet av att driva programmet och som genomgått mentorsutbildning. Mentorn samlar även in information som underlag för utvärdering.

Mentorsutbildning

En dags kostnadsfri utbildning:

 • Handledning
 • Att vara naturligt terapeutisk -övningar
 • Manual för mentorer
 • Nya rön, diskussioner
Kursledare: Gunnar Bergström

Vad gör en mentor?

Mentorns uppdrag:

 • Försäkra sig om att det finns förståelse för riktlinjerna för programmets uppläggning.
 • Urvalsprocsess: Sker en bedömning av lämplighet och används rätt utredningsmaterial?
 • Fortsatt kontakt: Kontakt bör äga rum minst 1gång i månaden och ytterligare vid behov

Efter 6 månader

 • Vad fungerar väl i programmet?
 • Vad behöver förbättras?
 • Om inte- vilka åtgärder behöver vidtas?
 • Finns det praktiska problem som stör behandlingen?

Efter 1 år

 • Är programmet stabilt nog att nu klara sig på egen hand?