NÄTVERKSTRÄFF 23 NOVEMBER

Introduktion till

Feedback Information Therapy (FIT) – Utökad Kvalitetskontroll

FIT är ett arbetssätt där klienten får ge feedback i terapin och där feedbacken används för att mäta framgång och för att justera det som inte fungerar. Det är ingen ny terapiform utan en kvalitetskontroll av det arbete man redan bedriver.

FIT skapades av Scott Miller och används över hela världen. Det används redan på flera håll i Sverige, men ännu mer i Danmark och Norge. 

I FIT får klienten innan sessionen skatta på en skala (ORS) hur tiden varit sedan man såg sist. Efter sessionen får klienten skatta (SRS-skalan) hur sessionen varit. Denna information används för att säkerställa att klienten får bästa möjliga behandling och bemötande

Detta är lätt att göra och tar inte mycket tid. Forskning har visat att det kan förbättra behandlingsresultaten avsevärt. På nätverksträffen kan du få en uppfattning om detta vore bra för våra kriminalitetsprogram.

Kom och lyssna på

INTRODUKTION TILL FIT

Niklas Waitong

Niklas Waitong

 Socionom, av ICCE certifierad FITtränare och ADADutbildare

Höstens Nätverksträff äger rum på Scandic Prince Philip Hotell i Skärholmen 9-16

Anmälan och

Program

 • 09.00 Inledning
 • 09.15 FIT – Niklas Waitong introducerar Feedback Information Therapy
 • 10.00 Kaffe
 • 10.20 Niklas fortsätter. Deltagarna får med sig material hem att testa och öva med
 • 12.00 Lunch
 • 13.00 Den senaste forskningen runt kriminalitetsprogrammen presenteras – Sophia Lindblom. Resultat av studien runt vuxna klienter är färdiga att presentera
 • 13.30 Nytt avsnitt i kriminalitetsprogrammen introduceras och det nya testet för mindre kriminella klienter – PIKT-KORT – presenteras. Gunnar Bergström ger en bakgrund och förklarar upplägget
 • 14.00 Gruppträffar runt dagens båda teman – FIT och Det Nya i kriminalitetsprogrammen. 
 • 14.45 Kaffe
 • 15.00 Återsamling, gruppdiskussion
 • 16. 00 Avslutning

 

En deltagare per licensierad verksamhet deltar gratis. Stiftelsen SKL betalar resekostnader upp t.o.m. 2000 kr mot reseräkning. Tillkommande deltagare: 500 kr/ex moms. Inbokade deltagare som uteblir utan avanmälan debiteras 500 kr. Lunch kan köpas på plats för 100 kr. Kaffe ingår. 

Anmälare * T.ex. ansvarig för verksamhet dit faktura ska gå

E-post *

Verksamhet *

Adress *

Postnummer och postadress *

Nedan anges vilka programledare som ska delta i nätverksträffen. Det kan i många fall vara samma som person som anmälare. Om Ni är fler än 4 personer som vill delta så fyll i formuläret ytterligare en gång. Bocka i om du planerar att äta lunch så att vi kan meddela hotellet ett ungefärligt antal.

Deltagare 1 namn ....................................... E-post

Deltagare 2 namn ....................................... E-post

Deltagare 3 namn ....................................... E-post

Deltagare 4 namn ....................................... E-post

Särskilda önskemål eller information