Nätverksträff 27 april 2018

Teorin om Kriminalitet som Livsstil har uppdaterats till en ny version – 4.0

KRIMINALITET SOM LIVSSTIL – FEM MODELLER

Gunnar Bergström

Gunnar Bergström presenterar senaste tankarna i livsstilsteorin

Vi har tidigare talat om  hur den kriminelle tänker – tankemönster – men nu går vi också in på vad den kriminelle tänker. Detta tas upp i den uppdaterade modellen, liksom ny forskning och dess konsekvenser för behandlingsprogram om kriminalitet.

Den nya uppdaterade modellen presenterades av Glenn D. Walters i december i den nya boken “Modelling the Criminal Lifestyle”. 

TRÄFFEN ÄR NU FULLBELAGD OCH INGA NYA ANMÄLNINGAR KAN TAS EMOT!

Vi går igenom de fem modellerna i den moderna livsstilsteorin:

  • Livsstilarnas olika familjer/kategorier
  • Kontrollmodellen
  • Den moraliska modellen
  • Beslutsfattningsmodellen
  • Förändringsmodellen

De nya tankarna presenteras och konsekvenserna för behandlingsprogrammen diskuteras på vårens nätverksträff.

TRÄFFEN ÄR NU FULLBELAGD OCH INGA NYA ANMÄLNINGAR KAN TAS EMOT!