Stiftelsen

Stiftelsen Kriminalitet som Livsstil (SKL) bildades på ett möte 27 januari 2006 på Björka Behandlingshem.

Stiftelsens uppgifter

Stiftelsen har bildats för att bredda förankringen av programmen, höja kvaliteten
och skapa ett organ som kan gradvis överta ansvaret för programmen den dag Gunnar Bergström drar sig tillbaka. Redan nu har stiftelsen övertagit ansvaret för utbildningskraven.

Stiftelsen kommer att, enligt ändamålsparagrafen, verka för följande:

 • Formulera och övervaka utbildningskrav på utbildare i programmen om Kriminalitet som livsstil.
 • Verka för vetenskaplig utvärdering av ovanstående program.
 • Att utveckla och leda ett nätverk för utbyte av erfarenheter kring ovanstående program.

I Styrelsen sitter:

 • Bo Johansson (Korpberget)   vice ordförande
 • Nehrin Ganno, (Handledare)
 • Dimitar Petrovski (Vision Omsorg)   webbansvarig
 • Christina Albertsson, Socialtjänsten Trollhättan
 • Gunnar Bergström (Pedagogkonsult)   ordförande
 • Robert Andersson (Vertikal Utveckling)
 • Tina Norrgran (Korpberget)
 • Roger Borén (Torsås kommun)
 • Johan Anrell (Socialtjänsten, Lunds kommun)

Suppleanter

 • Nils Zachrisson (Kalmar Kommun)
 • Tommy Dyckstedt (Korpberget)