Forskningsrapporter

I augusti 2009 inleddes ett samarbete mellan SKL och Björn Ahlström,
fil. dr, Sociologiska Institutionen vid Umeå Universitet. I första
skedet har en pilotstudie gjorts och  ansökan om medel för en större
studie har lämnats in. Pilotstudien är  färdig och publiceras här på
denna sida. Den bygger på intervjuer med programledare och
programdeltagare utifrån strukturerade intervjuer. Bland annat har man
eftersökt om det finns återkommande framgångsteman – vad är det som
fungerar och är effektivt? Uvärderingen inriktas på program för vuxna
manliga klienter (Nya Utmaningar)

ATT LEVA ETT LIV UTAN KRIMINALITET

av

Björn Ahlström

Laddas ned HÄR

UNGDOMSSTUDIE FÖRSTA DEL FÄRDIG

Under hösten 2011 inleddes en studie om effekten av ungdomsprogrammet Ett Nytt Vägval. Studien beräknas ta 3 år och utförs av doktorand Sophia Lindblom under handledning av Karlstad Universitet. Den första delen är nu klar och mäter effekten av programmet på kort sikt avseende kriminella tankemönster och Kasam (känsla av sammanhang). Båda faktorerna visade på statistiskt signifikanta positiva resultat för Ett Nytt Vägval.

Studien bekostas av Stiftelsen Kriminalitet som Livsstil

Sophia Lindblom

Effekten av Ett Nytt Vägval

Ladda ned studien HÄR