Utvärderingsarbetet utvecklas och går vidare

Dags för utvärderingen av Nya Utmaningar (män)
och fortsatt utvärdering av Ett Nytt Vägval (ungdomar)

Syftet med studien är att undersöka effekten av programmen. Studiens resultat kommer att publiceras 2016. Studien utförs av Sophia Lindblom under handledning av professor Arto Hiltunen, Karlstad universitet.

De verksamheter som berörs kontaktas särskilt. Här nedan kan de ladda ner undersökningsmaterialet som de kommer att behöva. Den som ska ladda ner det behöver beställa inloggningsuppgifter om det inte redan finns. De beställes HÄR 

För den som har inloggningsuppgifter kan materialet hämtas HÄR 

Det material som avser studien heter Undersökningsmaterial
Sophia (1)
Sophia Lindblom
Alla program behöver utvärderas. Programmen om kriminell livsstil bygger på de forskningsrön som finns men behöver utvärderas i den form de har idag.

Senaste nytt om uppföljning av återfall i ungdomsprogrammet:

”Preliminära återfallsmätningar visar en tendens av minskad återfallsfrekvens efter behandling med programmet. De slutgiltiga resultaten kommer att visas på hemsidan efter att studien publicerats i en vetenskaplig tidskrift.”