Tack till Niklas Waitong och Gunnar Lindfeldt

Niklas Waitong och Gunnar Lindfeldt

Nu har vi haft en nätverksträff igen och denna gång gällde det Feedback Information Treatment (FIT).

Stiftelsen vill tacka Niklas Waitong och Gunnar Lindfeldt för ett intressant  föredrag med värdefull information. 

Tack till Sofia Lindblom för hennes forskning som visar att Programmen Nya utmaningar och Ett nytt vägval har effekt. Detta är en första studie mot evidens för programmen.
Länk till studien av Nya Utmaningar

Nätverksträffen avslutades med gruppdiskussioner där diskuterades följande frågor:

  • Är FIT  relevant för målgruppen?
  • Är det genomförbart med FIT?
  • Kommer ni att testa FIT?

Sammanfattningsvis ansåg grupperna att FIT är relevant och ett bra redskap som kan komplettera och utveckla på olika sätt. Reservationer som framfördes avsåg bl.a. tidsaspekten men det är klart genomförbart. Flera tyckte att det var lätt och överskådligt, och flera kommer att pröva att introducera detta efter diskussion med kollegor och ledning.

Frågan om verksamheterna som driver programmet uppfattat att det tillkommit ett nytt basavsnitt och om de då i sådana fall börjat att implementera detta ställdes också.

Alla grupper hade uppfattat att det nya basavsnittet förts in och de flesta hade också börjat med implementation. I diskussionen kring detta framkom att pedagogkonsult uppdaterat systemet för lösenord där program och manualer finns. Önskemål kring att skapa register i programmet för att lätt kunna finna och skriva ut vederbörliga avsnitt.